Pokračujte dolů

 

 

Již 20 let vám pomáháme zavádět systémy managementu a školíme vaše zaměstnance.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Naše služby

Interní audity

Poskytneme vám „pohled z venku“ a odborné posouzení týkající se vašeho firemního prostředí, dokumentace, procesních uspořádání, aspektů, dopadů, rizik, požadavků, kritických bodů apod. Poté vám připravíme konkrétní doporučení.

Implementace systémů

Pomůžeme vám zavést systémy managementu v souladu s prostředím vaší organizace. Postaráme se o pravidelnou aktualizaci a pomoc při neustálém zlepšování. S námi máte  jistotu, že splňujete nejnovější legislativní a normativní požadavky.

Odborná školení

Vyškolíme vaše zaměstnance, management či interní auditory. Všichni naši profesionálové, kteří vedou odborná školení, mají vlastní praktické zkušenosti z provozů a oborů, které školí. To znamená pro účastníky reálný přínos.

Pomoc při certifikaci

Připravíme vás na certifikaci a můžete se spolehnout na naši aktivní účast na certifikačním, dozorovém a recertifikačním auditu.

Analýzy

V případě, že ještě nemáte zavedené systémy managementu, rádi Vám poskytneme odborné posouzení stávajícího stavu vaší organizace, analýzu rizik, rozdílovou analýzu apod.

Pohotové konzultace

Jsme připraveni vám poradit či zodpovědět jakékoli dotazy, ať  už telefonicky, e-mailem nebo přímo u vás v organizaci.

 

Všichni naši odborníci mají praktické zkušenosti

z reálných provozů.

BOZP a PO

Komplexně se postaráme o to, aby Vaše firma vždy splňovala všechny požadavky BOZP a PO. V případě potřeby Vás budeme zastupovat při jednání s orgány státní správy.

Životní prostředí

Poskytujeme komplexní ekologické služby v oblasti průmyslové ekologie. Nabízíme ekologické poradenství a ekologický audit pro mnoho druhů firem.

Uhlíková stopa

Zjistíme, kolik CO² vyprodukuje Vaše firma a pomůžeme Vám zoptimalizovat procesy tak, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší.

ADR

Provedeme analýzu stavu Vaší společnosti v oblasti přepravy nebezpečných věcí, doporučíme opatření, proškolíme Vaše zaměstnance a postaráme se o všechny náležitosti, které musíte splňovat v rámci této dohody.

Penetrační testy

Bezpečnostní audit formou penetračního testu, pomocí kterého odhalíme bezpečnostní zranitelnosti ve vaší síti. Během testu používáme stejné nástroje, jaké by použil i skutečný útočník a zaměříme se na ty nejčastější a nejznámější chyby.

TISAX

V automobilovém průmyslu se zpracovávají vysoce citlivé informace klientů. Ti požadují důkazy o dodržování přísných požadavků na bezpečnost informací. Provedeme Vás procesem od počáteční GAP analýzy, až po průchod auditem.

Specializace

ODBORNĚ ŠKOLÍME

 • Interní auditor ISO 9001, 14001, 27001, 50001, 45001, IATF 16949,
 • Interní auditor IMS (ISO 9001, 14001, 45001 a 50001),
 • Manažer kvality ISO 9001, 14001, 45001, 50001,
 • Manažer informační bezpečnosti dle TISAX,
 • Manažer metrologie,
 • Six sigma,
 • 5S,
 • MSA – analýza systému měření,
 • SPS – statistická regulace procesu,
 • G-8D report a metodika řešení problémů,
 • FMEA – analýza možných vad a následků,
 • APQP – moderní plánování kvality produktu a plán řízení,
 • Principy „LEAN PRODUCTION“ metody zvyšování produktivity výroby,
 • TPM – soubor aktivit vedoucích k provozování a udržení strojního parku v optimálních podmínkách.
 • Problematika ADR/RID – Evropská dohoda o mezinárodní silniční a železniční přepravě nebezpečných věcí.
 • Legislativní požadavky v oblasti BOZP, PO a ŽP.

IMPLEMENTUJEME

 • ISO 9001 – Systém managementu kvality,
 • ISO 14001 – Systém environmentálního managementu,
 • ISO 45001 – Systém managementu BOZP,
 • ISO/IEC 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací,
 • ISO 15189 – Systém managementu kvality ve zdrav. laboratořích,
 • ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií,
 • FSC – Zpracovatelský řetězec dřeva,
 • IATF 16949 – Systém managementu kvality dodavatelů do automobilového průmyslu,
 • TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) – Informačně – bezpečnostní standard pro dodavatele v automobilovém průmyslu pro úroveň AL2 i AL3 pro všechny typové případy,
 • IRIS – ISO/TS 22163 – Mezinárodní standard železničního průmyslu,
 • ISO 3834 – Systém pro řízení výroby svařovaných výrobků,
 • ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí,
 • ISO 14064 – Skleníkové plyny,
 • ISO 37001 – Systémy protikorupčního managementu,
 • ISO 27017 – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002,
 • ISO 27018 –  Soubor postupů na ochranu osobně ISO/IEC 2 identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII.

Reference

 

Faiveley Transport Plzeň s.r.o.

V souvislosti s nutností zavedení norem ISO 45001 a ISO 14001 do naší firmy jsme oslovili společnost B trade Czech s žádostí o spolupráci při Implementaci výše uvedených norem a následnou certifikací.

Musím vyzdvihnout jednak vysokou úroveň znalostí, jistý druh nekompromisnosti a náročnosti, ale i nadhled a zároveň vysokou míru trpělivosti a lidskosti s jakou k plnění zadaného cíle pánové z B trade Czech přistupovali. Musím také podtrhnout operativnost a vysokou flexibilitu.

Spolupráce je vždy na velmi vysoké úrovni, o které vypovídá nejen dokumentace a nastavení procesů v naší společnosti, ale zejména 100% úspěšnost při obhajování výše zmíněných norem.

Ing. Stanislav Běhounek – Faiveley Transport Plzeň s.r.o.

 

 

CENTRAL STICKS s.r.o.

Se společností B trade Czech spolupracujeme již od roku 2015, kdy jsme firmu oslovili se žádostí o poradenství v zavedení systému OHSAS 18001. Implementace i certifikace systému OHSAS proběhla úspěšně.

Na základě výborné spolupráce s pány z B trade, kdy nám při návštěvách na příkladech vždy objasní požadavky norem a pomohou je doplnit do naší dokumentace, jsme zvládli implementovat a certifikovat také normu ISO 50001 Management hospodaření s energií a v neposlední řadě, jsme doplnili normy ISO 9001 a ISO 14001 o požadavky nových verzí.

Spolupráce je na vysoké úrovni, vždy se včas dohodneme na termínech konzultací, školení i auditech.

Ing. Romana Ducháčová, QES manager

 

 

CzechFibre, spol. s r.o

Společnost B trade Czech pomohla našim společnostem s nastavením kontrolních mechanizmů a celkového systému kvality nejen pro účely úspěšné certifikace, ale také s cílem vytvoření systému, který dokáže reagovat na nové úkoly, které profesní život přináší. Oceňujeme pravidelné kontroly a podle potřeby i odbornou pomoc, která pomáhá řešit problémy a udržovat náš systém kvality na vysoké úrovni.

Ing. Miroslav Huňáček, prokurista

 

 

Písmeno B v názvu firmy ukrývá číslici dvě.

Dvojka symbolizuje partnerství a přátelství,

na nichž stavíme svoje hodnoty.

O nás

Kdo jsme my

Jsme poradenská společnost zaměřená na poskytování komplexních služeb při přípravě, certifikaci, udržování, interním auditování a neustálém zlepšování systémů managementu. Působíme na celém území České republiky a na Slovensku. Ve společnosti působí odborníci s technickým i humanitním vzděláním, držitelé příslušných osvědčení k odborným činnostem, kteří mají dlouholetou praxi v manažerských funkcích ve velkých organizacích. 

Kdo jsou naši klienti

Naše služby jsou přínosné pro firmy a organizace, které se chtějí rozvíjet, zefektivňovat svůj chod a chtějí mít jistotu, že jejich činnost splňuje nejaktuálnější zákonné a normativní požadavky. Dodnes spolupracujeme se společnostmi, které před lety začínaly se čtyřmi zaměstnanci a dnes jich čítají na tři sta. Vážíme si dlouholetých vztahů a nevyměnili bychom je za vidinu většího zisku. Jsme hrdí na to, že můžeme říci, že s námi firmy rostou!

Založení

Založení společnosti se datuje do roku 2002. Zakladatelé Mgr. Ing. Richard Brock a Ing. Zdeněk Weisheitel, oba tehdy již s téměř 10 lety praxe v oboru, chtěli vytvořit značku, která bude dlouhodobým stabilním pilířem pro firmy a ponese hodnoty, které vyznávali – preciznost, provázanost a především přátelství. Právě přátelství je základním kamenem, na kterém je vystavěna celá společnost. Všichni spolupracovníci se navzájem dobře znají, dokážou se vzájemně podpořit a zastoupit.

Rozvoj firmy plynul souběžně s tím, jak na trh přicházely nové normy a zákonné požadavky. Začínalo se normou ISO 9001, v letech 2005 a 2006 postupně přibyly normy ISO 14001 a OHSAS 18001. Od roku 2010 do portfolia přibyl i obor Automotive  a norma IATF 16949 (dříve ISO/TS 16949), která klade na auditory a školitele jedny z nejpřísnějších podmínek na praxi v oboru, a to v délce alespoň 10 let. I tyto podmínky B trade hravě zvládá, jelikož její externí poradci, specializující se na tuto normu, mají 20 a více let praxe. S rokem 2021 přišla další etapa rozšíření odborných služeb, a to v oblastech BOZP a PO, TISAX, ADR a uhlíková stopa a v neposlední řadě provádění penetračních testů.

Všichni spolupracovníci společnosti pracují v oborech, které se týkají norem, na něž se specializují. Z reálné praxe pak čerpají při své práci.

Zašlete nám poptávku emailem.

Kontakt

B trade Czech s.r.o.
Bělohorská 27/266
169 00 Praha 6
IČ: 47052252

 

Infolinka:
Tel.: +420 724 854 748
E-mail: office@btrade.cz