O nás

Kdo jsme my

Jsme poradenská společnost zaměřená na poskytování komplexních služeb při přípravě, certifikaci, udržování, interním auditování a neustálém zlepšování systémů managementu. Působíme na celém území České republiky a na Slovensku. Ve společnosti působí odborníci s technickým i humanitním vzděláním, držitelé příslušných osvědčení k odborným činnostem, kteří mají dlouholetou praxi v manažerských funkcích ve velkých organizacích. 

Kdo jsou naši klienti

Naše služby jsou přínosné pro firmy a organizace, které se chtějí rozvíjet, zefektivňovat svůj chod a chtějí mít jistotu, že jejich činnost splňuje nejaktuálnější zákonné a normativní požadavky. Dodnes spolupracujeme se společnostmi, které před lety začínaly se čtyřmi zaměstnanci a dnes jich čítají na tři sta. Vážíme si dlouholetých vztahů a nevyměnili bychom je za vidinu většího zisku. Jsme hrdí na to, že můžeme říci, že s námi firmy rostou!

Založení

Založení společnosti se datuje do roku 2002. Zakladatelé Mgr. Ing. Richard Brock a Ing. Zdeněk Weisheitel, oba tehdy již s téměř 10 lety praxe v oboru, chtěli vytvořit značku, která bude dlouhodobým stabilním pilířem pro firmy a ponese hodnoty, které vyznávali – preciznost, provázanost a především přátelství. Právě přátelství je základním kamenem, na kterém je vystavěna celá společnost. Všichni spolupracovníci se navzájem dobře znají, dokážou se vzájemně podpořit a zastoupit.

Rozvoj firmy plynul souběžně s tím, jak na trh přicházely nové normy a zákonné požadavky. Začínalo se normou ISO 9001, v letech 2005 a 2006 postupně přibyly normy ISO 14001 a OHSAS 18001. Od roku 2010 do portfolia přibyl i obor Automotive  a norma IATF 16949 (dříve ISO/TS 16949), která klade na auditory a školitele jedny z nejpřísnějších podmínek na praxi v oboru, a to v délce alespoň 10 let. I tyto podmínky B trade hravě zvládá, jelikož její externí poradci, specializující se na tuto normu, mají 20 a více let praxe. S rokem 2021 přišla další etapa rozšíření odborných služeb, a to v oblastech BOZP a PO, TISAX, ADR a uhlíková stopa a v neposlední řadě provádění penetračních testů.

Všichni spolupracovníci společnosti pracují v oborech, které se týkají norem, na něž se specializují. Z reálné praxe pak čerpají při své práci.

Naše služby

Interní audity

Poskytneme vám „pohled z venku“ a odborné posouzení týkající se vašeho firemního prostředí, dokumentace, procesních uspořádání, aspektů, dopadů, rizik, požadavků, kritických bodů apod. Poté vám připravíme konkrétní doporučení.

Implementace systémů

Pomůžeme vám zavést systémy managementu v souladu s prostředím vaší organizace. Postaráme se o pravidelnou aktualizaci a pomoc při neustálém zlepšování. S námi máte  jistotu, že splňujete nejnovější legislativní a normativní požadavky.

Odborná školení

Vyškolíme vaše zaměstnance, management či interní auditory. Všichni naši profesionálové, kteří vedou odborná školení, mají vlastní praktické zkušenosti z provozů a oborů, které školí. To znamená pro účastníky reálný přínos.

Pomoc při certifikaci

Připravíme vás na certifikaci a můžete se spolehnout na naši aktivní účast na certifikačním, dozorovém a recertifikačním auditu.

Analýzy

V případě, že ještě nemáte zavedené systémy managementu, rádi Vám poskytneme odborné posouzení stávajícího stavu vaší organizace, analýzu rizik, rozdílovou analýzu apod.

Pohotové konzultace

Jsme připraveni vám poradit či zodpovědět jakékoli dotazy, ať  už telefonicky, e-mailem nebo přímo u vás v organizaci.

Kontakt

B trade Czech s.r.o.
Bělohorská 27/266
169 00 Praha 6
IČ: 47052252

 

Infolinka:
Tel.: +420 724 854 748
E-mail: asistentka@btrade.cz